Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zamestnanci obce

Zamestnanci obecného úradu

Referentky:


Andrea Klučárová

- spisová služba, evidencia obyvateľstva, vedenie pokladne, správa daní a poplatkov, stavebné konanie, overovanie podpisov a listín, agenda CO a krízového riadenia, písomná agenda orgánov obce, evidencia hrobových miest

Ing. Dominika Klčová

- vedenie účtovníctva, fakturácie, evidencia majetku obce, vedenie personálnej a pracovnoprávnej agendy, kontrola plnenia rozpočtu a príprava podkladov, prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, evidencia a výkazy odpadového hospodárstva, príprava podkladov orgánov obceTechnickí pracovníci:

Juraj Dostál

Lukáš Novosedlík

Miroslav Majzel

- údržba verejných priestranstiev, verejného vodovodu, miestnych komunikácií, obecných budov a stavieb, práce na zveľaďovaní a správe majetku obce
 


 
ÚvodÚvodná stránka