Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Spoločenské organizácie

COOP Jednota Rumanová

Spoločenská organizácia, ktorá podporuje spoločenský a kultúrny život obyvateľov obce.

Počet členov: 131

Predseda: Štefánia Sabová


 

Divadelná spoločnosť Meteorit Rumanová

Občianske združenie - divadelná spoločnosť spájajúca ochotníkov, divadelných a folklórnych aktivistov, zameraná na tvorbu a prezentáciu umeleckých, kultúrnych, športových a historických aktivít. Plní funkciu rumanovského kultúrneho, športového, turistického a okrášľovacieho spolku.

Počet členov: 30

Predseda: Soňa Blažíčková

IČO: 42048541


 

Jednota dôchodcov Rumanová

Pre rumanovských dôchodcov, ktorí sa aktívne zapájajú do života v obci je tu organizácia Jednota dôchodcov Slovenska. Pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku. Pod touto organizáciou pôsobí spevácky súbor Čerdavanka.

Počet členov: 39

Predseda: Cecília Kukučková


 

Miestny spolok Slovenského Červeného kríža

Pečenie koláčov

Miestny spolok červeného kríža už tradične organizuje charitatívnu akciu v pečení koláčov pre Detský charitný domov sv. Lujzy v Nitre. Do tejto akcie sa môžete zapojiť a prispieť tak koláčikmi, oblátkami a ovocím a zároveň potešíte deti v detskom domove.

Zber koláčikov sa uskutoční dňa 14.12.2014

Kontaktné osoby: p. Sabová a p. Partelová


 

Plní úlohy osvety a ochrany zdravia. Každý rok pred Vianocami koná zbierku koláčikov pre Detský charitný domov sv. Lujzy.

Počet členov: 9

Predseda: Zuzana Sabová


 

Občianske združenie Ruman

 

Združenie organizuje aktivity zamerané na skrášľovanie a rozvoj obce Rumanová, ochranu životného prostredia, podporu ekologického spôsobu života, a budovania pozitívneho vzťahu k životnému prostrediu rozvíjaním turistických aktivít a vzdelanostnej úrovne.

 

 

Počet členov: 10

Predseda: Bc. Jozef Jankovič

IČO: 42207517


 

Obecný hasičský zbor

Obecný hasičský zbor v Rumanovej je zriadený obcou Rumanová a zabezpečovaný dobrovoľníckou formou. Plní úlohy vyplývajúce zo zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, podľa ktorého je obec s viac ako 500 obyvateľmi povinná napríklad zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách, zabezpečovať odbornú prípravu jej členov či vykonávať preventívno-výchovnú činnosť.

Počet členov: 10

Veliteľ: Ing. Jozef Jurík


 

Poľovnícke združenie Rumanová

Organizácia spája ľudí s pozitívnym vzťahom k prírode a k ochrane prírody. K združeniu neodmysliteľne patrí poľovnícka chata, ktorá je hlavným sídlom združenia a na ktorej sa každoročne  koná poľovnícky guláš.

Počet členov: 17

Predseda: František Vaško

IČO: 35627506


 

Slovenský zväz záhradkárov

Organizácia zaoberajúca sa pestovaním a ochranou plodín. Organizuje exkurzie, výstavy a vzdelávanie na úseku starostlivosti o ovocie, zeleninu, kvetov a vín.

Počet členov: 21

Predseda: Ing. František Horník


 

Spevácky súbor Čerdavanka

V kultúrnom dianí obce Rumanová má svoje nezastupiteľné miesto aj spevácky súbor Čerdavanka, zložený z tunajších seniorov. Nechýbajú na žiadnom kultúrnom podujatí v obci.

Počet členov: 8

Predseda: Cecília Kukučková


 

Základná organizácia zväzu telesne postihnutých

ÚvodÚvodná stránka