Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zamestnanci obce

Zamestnanci obecného úradu

Referentky:


Andrea Klučárová - spisová služba, evidencia obyvateľstva, vedenie pokladne, 
                           správa daní a poplatkov, stavebné konanie, overovanie podpisov a listín,
                           agenda CO a krízového riadenia, písomná agenda orgánov obce

Ing. Dominika Klčová - vedenie účtovníctva, fakturácie, evidencia majetku obce, vedenie
                       personálnej a pracovnoprávnej agendy, evidencia hrobových miest,
                       kontrola plnenia rozpočtu a príprava podkladov, prenesený výkon štátnej
                       správy na úseku školstva, evidencia a výkazy odpadového hospodárstva,
                       príprava podkladov orgánov obceTechnickí pracovníci:

Juraj Dostál

Lukáš Novosedlík

- údržba verejných priestranstiev, verejného vodovodu, miestnych komunikácií, obecných budov a 

  stavieb, práce na zveľaďovaní a správe majetku obce
 


 
ÚvodÚvodná stránka