Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Rumanová

Pozvánka na zápis do Materskej školy dňa 3.3.2015


 

Harmonogram vývozu odpadov na rok 2015


 

Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014 v obci Rumanová

Zverejnenie výsledkov hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí

v Rumanovej dňa 15.11.2014


Obec Rumanová: počet volebných okrskov                                                          1


Vo volebnom okrsku sa zistili tieto výsledky:

Počet oprávnených voličov zapísaných v zozname oprávnených voličov         679

Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky                                       543

Počet odovzdaných obálok                                                                                      543

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce     535

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ                   535

                      

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:

Jozef Jankovič, Bc.                                             355
Milan Bališ, Ing.                                                  180


Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu poslancov do obecného zastupiteľstva:

Daniel Molnár, Ing. Mgr.                                    345
Vladimír Sollár                                                    310
Jaroslav Laboš                                                   282
Jaroslav Šedovič                                                249
Ivana Dianová, Ing.                                            243
Peter Varga                                                         237
Zuzana Vargová                                                 227


Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov – náhradníci na funkciu poslancov do obecného zastupiteľstva:

Pavol Hajdák                                                      192
Žaneta Marinovová, Bc.                                    174
Alexandra Vavrincová, Bc.                                141
Jaroslav Jurík                                                     140
Anton Reha                                                         139
Peter Kohút                                                         137
František Horník, Ing.                                          91                     
Miroslav Szabo                                                     75
Henrieta Mičányiová                                            63
Rastislav Ölvecký                                                 58


Volieb sa zúčastnilo 543 oprávnených voličov, čo predstavuje 79,97% účasť.
 


 


737470

27.1.2015
Úvodná stránka