Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Rumanová

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku


 

Začatie správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zámeru Intenzifikácia zhodnotenia a využitia komunálneho odpadu skládky Rišňovce-Rumanová


 

Zverejnenie  zámeru navrhovanej činnosti

Obec Rumanová zverejňuje zámer navrhovanej činnosti „Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho a ostatného odpadu vhodného na využitie pri skládke odpadov Rišňovce – Rumanová“.

Zverejnené dňa: 09.09.2015

Zvesené dňa: 30.09.2015

Vzhľadom k rozsahu zámeru navrhovanej činnosti nie je možné zverejniť na tabuli oznamov kompletný materiál. Tento je k dispozícii k nahliadnutiu v pracovnej dobe na OcÚ Rumanová, alebo  v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke: www.enviroportal.sk


 

Rozsah hodnotenia strategického dokumentuÚzemný plán obce Rumanová


 

 


918924

7.10.2015
Úvodná stránka