Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Rumanová

Pozvánka

na rokovanie Obecného zastupiteľstva Rumanová dňa 04.12.2015 TU


 
 Pozvánka.pdf (215.7 kB) Pozvánka.pdf (215.7 kB)

 

Návrh Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rumanová


 

Priemyselný a výskumný komplex TECHNOV Rumanová - Rozhodnutie o umiestnení stavby (verejná vyhláška)

Zadanie k územnému plánu obce Rumanová


 

 

Začatie správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zámeru Intenzifikácia zhodnotenia a využitia komunálneho odpadu skládky Rišňovce-Rumanová


 

Zverejnenie  zámeru navrhovanej činnosti

Obec Rumanová zverejňuje zámer navrhovanej činnosti „Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho a ostatného odpadu vhodného na využitie pri skládke odpadov Rišňovce – Rumanová“.

Zverejnené dňa: 09.09.2015

Zvesené dňa: 30.09.2015

Vzhľadom k rozsahu zámeru navrhovanej činnosti nie je možné zverejniť na tabuli oznamov kompletný materiál. Tento je k dispozícii k nahliadnutiu v pracovnej dobe na OcÚ Rumanová, alebo  v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke: www.enviroportal.sk


 

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác projektu Zateplenie kultúrneho domu Rumanová

Potrebnú dokumentáciu k Verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa stavebných prác projektu Zateplenie kultúrneho domu Rumanová nájdete na tomto linku:

http://www.rumanova.sk/vyhlasene-vo.html

 


 


950863

30.11.2015
Úvodná stránka