Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Rumanová

Oznámenie o dočasnom zatvorení ambulancie

Obvodná všeobecná lekárka MUDr. Fuxhoferová oznamuje občanom, že lekárska ambulancia v obci Báb bude od 1.2.2016 do 3.2.2016 zatvorená. Zastupujúcim lekárom je MUDr. Šiška vo Veľkom Záluží.


 

Projekty

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci RumanováVytlačiť
 


 
 

Harmonogram vývozu odpadu


 

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Rumanová

Obecné zastupiteľstvo uznesením číslo 51/2015 zo dňa 04. 12. 2015 schválilo vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra obce Rumanová a ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Rumanová a náležitosti prihlášky. Podrobnosti sa nachádzajú v priloženom súbore.


 
 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Rumanová.pdf (376.8 kB) (376.8 kB)

 

Priemyselný a výskumný komplex TECHNOV Rumanová - Rozhodnutie o umiestnení stavby (verejná vyhláška)

Zadanie k územnému plánu obce Rumanová


 

 

Začatie správneho konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zámeru Intenzifikácia zhodnotenia a využitia komunálneho odpadu skládky Rišňovce-Rumanová


 

Zverejnenie  zámeru navrhovanej činnosti

Obec Rumanová zverejňuje zámer navrhovanej činnosti „Intenzifikácia zhodnotenia a energetického využitia komunálneho a ostatného odpadu vhodného na využitie pri skládke odpadov Rišňovce – Rumanová“.

Zverejnené dňa: 09.09.2015

Zvesené dňa: 30.09.2015

Vzhľadom k rozsahu zámeru navrhovanej činnosti nie je možné zverejniť na tabuli oznamov kompletný materiál. Tento je k dispozícii k nahliadnutiu v pracovnej dobe na OcÚ Rumanová, alebo  v Informačnom systéme EIA/SEA na stránke: www.enviroportal.sk


 

Jedenástka roka

Video z Futbalovej jedenástky roka 2015 nájdete tu: https://www.youtube.com/watch?v=x8iv15nQzbQ


 

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác projektu Zateplenie kultúrneho domu Rumanová

Potrebnú dokumentáciu k Verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa stavebných prác projektu Zateplenie kultúrneho domu Rumanová nájdete na tomto linku:

http://www.rumanova.sk/vyhlasene-vo.html

 


 
ÚvodÚvodná stránka