Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálna webová stránka obce Rumanová

Upútavky na oznamy

Fotografie z Kotlíkového gulášu

Nové fotografie z Rumanovského kotlíka, ktorý sa konal 12.7.2014 nájdete vo fotogalérii - časť kultúra.

http://www.rumanova.sk/fotogaleria.phtml?id_kat_for_menu=15822&module_action__164968__id_kat=30398#m_164968


 

viac...


 

Vitajte na oficiálnej stránke obce Rumanová

      Obec Rumanová patrí k starým obciam Slovenska. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1156. V súčasnosti patrí medzi menšie obce Nitrianskeho okresu nachádzajúca sa v jeho západnej časti. Je hraničnou obcou Nitrianskeho, Trnavského a Galantského okresu. Nachádza sa 23 km od Nitry medzi obcami Rišňovce a Báb.
     Kataster obce o rozlohe 11 655 767 m² má nepravidelný tvar orientovaný severojužným smerom. Priemerná nadmorská výška je 160 m n. m. (najvyššie položené územie má nadmorskú výšku 224 m n. m. na východe územia, a najnižšia nadmorská výška sa nachádza na juhu katastra pri vyústení potoka a má hodnotu 148 m n. m.). Výškové rozpätie územia je 76 m. Obcou a jej parkom v centre obce preteká Rumanovský potok, vtekajúci mimo katastra do Jarčia, ľavého prítoku rieky Váh. Celý tok obecného potoka je zregulovaný. Z pravej strany pod ihriskom sa do potoka vlieva jeho pravý občasný prietok.
     V súčasnosti žije v obci 802 obyvateľov. Nachádza sa tu 293 rodinných domov, 20 bytov a momentálne je vo výstavbe 15 obecných nájomných bytov.


Dominantou obce je neskoroklasicistický kaštieľ postavený v prvej polovici 19. storočia rodom Andrássy. Následne mal kaštieľ viacerých majiteľov – rod Esterházy, gróf Sechény, posledným majiteľom bol Maximilián Schwarz a Obchodná komora. Po zoštátnení v roku 1948 kaštieľ, park a priľahlé pozemky prebralo pre svoje účely školstvo. V roku 2001 prešiel do súkromných rúk. V súčasnosti je prázdny, bez využitia. Majitelia kaštieľa zriadili park, ktorý v minulosti slúžil len pre ich potešenie a potreby. V súčasnosti je využívaný občanmi, rodákmi a návštevníkmi ako miesto oddychu, relaxu a športu. Revitalizácia parku bola realizovaná v rokoch 2008 – 2010.


Najstaršou stavebnou pamiatkou v obci je kaplnka Ružencovej Panny Márie. Kaplnka bola pôvodne baroková, bez veže, postavená v prvej polovici 18. storočia. Spomína sa už v roku 1724 ako oratórium a dal ju postaviť miestny šľachtic – barón Gregor Hundrasy. Následne prešla prestavbami, hlavne v prvej polovici 19. storočia. V roku 1900 bola doplnená vstavanou vežou. Jednoloďový priestor kaplnky má polkruhový uzáver a rovný strop. Exteriér je členený lizelínovým orámovaním. Z toho istého obdobia pochádza socha Jána Nepomuckého postavená pri kaplnke. Dal ju postaviť v roku 1748 gróf Andrássy.


Ďalšou starou pamiatkou je kamenný kríž stojaci na hranici chotárov Rumanová – Báb pri štátnej ceste. Tento bol postavený v roku 1790. Za mienku stojí, že brest, pod ktorým sa nachádza má mať toľko rokov, čo kríž.


V minulosti Rumanovú navštevovali: Karel Čapek, Eduard Kohout, Hugo Haas, Václav Vydra, Adina Mandlová, Eliška Poznerová či maliar Alfred Justitz. Ten sa vyjadril: "...Lidé jsou hezcí, děti...Kraj je krásný, lyrický a může se stejně oprávněně říci, že má něco z toho, jak by člověk chtěl ilustrovat, muži, ženy, vše mnohem hezčí nežli na našem venkově, typičtější, pěkné oči, veselé a jiskřivé t bibli...Jak krásný je krásný den a dobře udělaný stoh obarvený přírodou..."
 

Občianska a technická vybavenosť

 • Materská škola
 • Základná škola
 • Predajňa potravinárskeho tovaru 
 • Pohostinské odbytové stredisko 
 • Športový areál s multifunkčným ihriskom
 • Športová strelnica
 • Kultúrny dom
 • Knižnica
 • Pošta 
 • Zóna priemyselného parku
 • Verejný vodovod 
 • Rozvodná sieť plynu 
 • Skládka komunálneho odpadu

     V obci pôsobí občianske združenie Divadelná spoločnosť Meteorit Rumanová, spevácky súbor dôchodcov Čerdavanka patriaca pod Jednotu dôchodcov Slovenska, folklórne súbory Tuman a Tumanček. V Rumanovej sa konajú pravidelné kultúrne podujatia, akými sú napríklad Fašiangový sprievod obcou, Veľká Noc, Deň matiek, Juniáles pre starších, Poľovnícky guláš, Partizánska vatra, Rumanovské hody, Mikuláš, rôzne strelecké súťaže a športové turnaje ako "Uličkový futbalový" a "Volejbalový".
     Ku kultúre patrí aj zahrnutie obecnej knižnice, ktorá poskytuje požičiavanie odborných, náučných kníh, beletrie, románov, rozprávok, encyklopédií, vydávanie čitateľských preukazov.
V obci ďalej pôsobia tieto spoločenské organizácie: Obecný hasičský zbor, Telovýchovná Jednota Družstevník Rumanová, Miestny spolok Slovenského červeného kríža, Poľovnícke združenie, Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých, Strelecký klub, Zväz záhradkárov a iné.

 


 


550986

30.7.2014
Úvodná stránka